PaidagwgÒ$

časopis pro pedagogiku v souvislostech

journal of education in contexts

ISSN 1213-3809

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

O časopisu PaidagwgÒ$

Paidagogos je profilován jako vědecký časopis s veřejným přístupem. Jeho posláním je především poskytování odborného fóra zaměřeného na široké spektrum pedagogických disciplín a také na vývojovou, pedagogickou a sociální psychologii v širším kontextu společenských věd.
Časopis vychází dvakrát ročně, první číslo na přelomu června a července, druhé pak na přelomu prosince a ledna. Veškeré uveřejňované články, s výjimkou editorialu a textů označených jako recenze, informace či anotace, byly recenzovány nejméně dvěma nezávislými recenzenty v anonymním recenzním řízení.

Zařazení a indexování časopisu

Časopis je zařazen a indexován v databázích ERIH Plus, DOAJ a Google Scholar. Usilujeme o zařazení do databáze EBSCO a rovněž o zařazení do databáze vědeckých časopisů Scopus..

Otevřený přístup

Paidagogos je časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že celý jeho obsah je dostupný bezplatně pro kohokoliv. Návštěvníci stránek mohou obsah číst, stahovat, kopírovat, tisknout, prohledávat, odkazovat na plné texty článků nebo použít zveřejněné texty jakkoliv v souladu s platnými právními předpisy, zejména s autorským právem, aniž by o tyto činnosti museli žádat autory textů nebo vydavatele. Časopis Paidagogos splňuje otevřený přístup podle BOAI. Veškeré publikované materiály podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported .

Vydává