Ročník 2005 / Číslo 1
Kateřina Smejkalová
Inovativní přístupy k výuce cizích jazyků na vysokých školách nefilologického zaměření
Klíčová slova:
Jazyk článku: česky
Inovative Approaches in Teaching of Foreign Languages at Nonphilological Colleges
Keywords:
Language of article: czech
Jedním ze záměrů terciárního sektoru, jakožto nejvyššího stupně vzdělávání, je též důraz na propojení odborných znalostí studentů se schopností komunikovat v cizím jazyce, což může výrazně přispět k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce. Příspěvek se zabývá výukou odborného německého jazyka na vysokých školách nefilologického zaměření, především se opírá o důležitost využití aktivizujících metod, zvláště simulace, při výuce odborné komunikace. Další část příspěvku je věnována charakteristice výzkumného projektu s několika dílčími výstupy, jehož cílem je aplikace optimálních metod komunikace do výuky odborné němčiny.
Ludvík Dřímal
Katecheze a výuka náboženství v katolické církvi po 2. vatikánském sněmu
Klíčová slova:
Jazyk článku: česky
Catechesi and Religious Education in Catholic Church after The Second Vatican Congress
Keywords:
Language of article: czech
Obsahem článku je vývoj vzájemného vztahu katecheze a výuky náboženství od doby, kdy byly obě tyto služby slova v katolické církvi ztotožňovány, až po současné stanovisko církve vycházející z nauky 2. vatikánského sněmu. Vzhledem k současnému stupni sekularizace společnosti se jeví nezbytným tyto dvě formy služby slova rozlišovat, aniž bychom je stavěli do protikladu.
Lucie Smékalová
Psychodidaktika a její význam ve vyučování
Klíčová slova:
Jazyk článku: česky
Instructional Psychology and Its Importace in Learning Instruction
Keywords:
Language of article: czech
Článek informuje o posunu didaktického myšlení směrem k uvědomění si způsobu poznávání při procesu poznávání. Z hlediska vzdělávání se přináší novou kvalitu, jak se lépe učit a naučit. Psychodidaktika je v tomto ohledu považována za velice významnou disciplínu, která může přinášet a včleňovat nové psychologické poznání do výuky. Jedním z nových témat a prosperit budoucího vývoje didaktiky - psychodidaktiky je metakognice.
Jiří Dostál
Recenze : Internet pro pedagogy
Klíčová slova:
Jazyk článku: česky
Book review : Internet pro pedagogy
Keywords:
Language of article: czech
Slavomír Gálik
Recenze : Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia
Klíčová slova:
Jazyk článku: slovensky
Book review : Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia
Keywords:
Language of article: slovak