Ročník 2006 / Číslo 3
Marcela Roubalová, Jiří Pospíšil
Religiozita rodinného prostředí dětí navštěvujících římskokatolické náboženství
Klíčová slova: katecheze, výuka náboženství, výzkum, výzkumné problémy, religiozita, rodina, rodinné prostředí, svátosti
Jazyk článku: česky
Religiosity of family environment whose children visit roman-catholic religious education
Keywords: catechesis, religious education, research, research problems, religiosity, family, family environment, sacraments
Language of article: czech
Cílem tohoto článku a obsahem daného výzkumu bylo zjistit, jaká je situace z hlediska religiozity v rodinách, jejichž děti navštěvují výuku římskokatolického náboženství. Výzkum byl proveden pomocí dotazníku v olomouckém a zlínském kraji.