Ročník 2008 / Číslo 1
Pavel Horovčák
Elektronický test ako forma komunikácie medzi študentom a učiteľom
Klíčová slova: elektronický test, internet, formulár, databáza, PHP, MySQL
Jazyk článku: slovensky
Electronic test as new form of communication between student and teacher
Keywords: electronic test, internet, form, database, PHP, MySQL
Language of article: slovak
Príspevok sa zaoberá realizáciou aplikácie elektronického testovania vedomostí ETV, ktorá je zostavená s využitím skriptovacieho jazyka PHP a databázového systému MySQL. Základnou myšlienkou je podpora jednoduchého vytvorenia didaktického elektronického testu samotným učiteľom bez potreby špeciálnych znalostí www technológií. Príspevok špecifikuje ciele a požiadavky elektronického testu, dátový model testu, vzhľad formulárov testu, jednotlivé funkcie aplikácie, spôsob prípravy otázok a odpovedí testu, konfiguráciu testu, princíp činnosti ETV a spôsoby hodnotenia výsledkov testu.
Pavel Kučera
Jak správně koncipovat výchovné a vzdělávací strategie v konfextu klíčových kompetencí: příklady z biologie
Klíčová slova: výchovné a vzdělávací strategie, klíčové kompetence, školní vzdělávací program, biologie
Jazyk článku: česky
How to write the education strategies in context of key competencies: examples in biology
Keywords: education strategies, key competencies, the school education programme, biology
Language of article: czech
Příspěvek se zabývá výchovnými a vzdělávacími strategiemi jako součástí školního vzdělávacího programu školy. Ze zkušeností na pilotních školách se ukazuje, že správné formulování výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni jednotlivých předmětů činí učitelům mnohdy značné obtíže. Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit a na názorných příkladech z biologie demonstrovat, jak správně koncipovat výchovné a vzdělávací strategie.
Ivan Pavlas
Výkonová motivace v adolescenci
Klíčová slova: motivace, výkon, adolescence, kompetence, dimenze motivace k výkonu
Jazyk článku: česky
Achievement Motivation in Adolescents
Keywords: motivation, achievement, adolescence, competence, achievement motivation dimensions
Language of article: czech
Článek se zabývá problematikou motivace výkonu dospívajících a zkoumáním úrovně struktury této motivace. Pomocí dotazníkové metody LMI byl proveden dílčí výzkum na náhodně vybraném vzorku studentů Středních škol ekonomického zaměření a v oboru Management. Motivace k výkonu se využívá jako koncept, který slouží k vysvětlení rozdílů v individuálním chování v různých oblastech života. V našem případě jsme se zaměřili na zjištění celkového a dílčího skóre výkonové motivace, včetně popisu jednotlivých dimenzí u chlapců a dívek.
Vladimír Rábik
Deutsche Besiedlung Im Gebiet der Ostslowakei im Mittelalter
Klíčová slova: Geschichte der Besiedlung, deutsche Besiedlung, Königreich Ungarn, Ostslowakei, Mittelalter
Jazyk článku: německy
German Settlement in the Territory of Eastern Slovakia in the Middle Ages
Keywords: History of Settlement, German Settlement, Hungarian Kingdom, Eastern Slovakia, Middle Ages
Language of article: German
Ein Überblick des Eingreifens der deutschen Besiedlung in die ursprüngliche Siedlungsstruktur im Gebiet der Ostslowakei im Mittelalter, bietet uns ein Gesamtbild der untersuchenden Problematik an und wies deutlich hin, dass das ein dynamischer Prozeß war, der verschiedene Chronologie, Dynamik und auch die Intensität des Eingreifens gehabt hat. In diesem Beitrag werden die Forschung von dieser historischen Erscheinung im konkreten Siedlungssituation in Scharoscher Gespanschaft und in slowakischen Teilen der Abaujwarer, Sempliner und Ungwarer Gespanschaft vorgestellt. Der deutsche Besiedlung im untersuchenden Gebiet war charakteristisch mit dem eigenen Rechtsrahmen und mit dem spezifischen Ausbautechnik, die zur Verdichtung des örtlichen Siedlungsnetzes mit markantem Maß beigetragen hat, von den Siedlungen unmittelbar und auch ethnisch von deutschen Bevölkerung getroffen.Deutschen Besiedlung im vorgestelltem Gebiet auch ein bedeutender Einfluss auf die Entwicklung der Kultur und des Bildungwesens in diesem Teil des Königreich Ungarns schon im Mittelalter hatte. Das waren eben hiesigen Städte wie die Mittelpunkte des Deutschtums, wohin die erste mittelalterliche Schulen entstanden sind, nämlich in Bardejov, Prešov und Košice (konkrete Belege schon aus vom 15. Jahrhundert bekannt sind).
Vladimír Rábik
Development of Ruthenian and Wallachian Settlement in the Territory of Eastern Slovakia in the Middle Ages
Klíčová slova: History of Settlement, Wallachian settlement, Middle Ages, Ruthenian inhabitants, Hungarian Kingdom, Eastern Slovakia
Jazyk článku: anglicky
Development of Ruthenian and Wallachian Settlement in the Territory of Eastern Slovakia in the Middle Ages
Keywords: History of Settlement, Wallachian settlement, Middle Ages, Ruthenian inhabitants, Hungarian Kingdom, Eastern Slovakia
Language of article: English
Ruthenian inhabitants had their significant role in the national, social and legal, as well as religious structure of the Hungarian Kingdom. There were two waves in their settlement. At the beginning of the 14th century they entered the territory according to German law, but at the same time the Wallachian element could be recorded as well. The Wallachian element was fully dominant later. On the other hand, at the beginning the resident territory of Wallachian inhabitants, who claimed to be of Ruthenian nationality, in the Eastern Slovakia was the same as the older location settled according to the German law. It used the regressive development in the 15th century and later the Wallachians moved into new territories and established new settlements. These ethnical changes was very strong and also made a great influence over the structure of regional language, religion and education as well. Especially in the town where lived Germans were created the first medieval schools (Prešov, Bardejov, Košice) already in the 15th century. Specific and new Ruthenian ethnic character of settlement in the surrounding of these towns also broght not only new people with their new language but also their different religion, whereupon they were called as to be schismatic. That was the reason for which in this kind of villages had arisen different mood of their own and specifical culture with own arrangement of educational system strictly fouded on the religion and Ruthenian (Slavonian, mainly Slovakian) language.
Martin Karhan
Recenze: Průvodce matematikou 2
Klíčová slova: matematika, geometrie
Jazyk článku: česky
Book Review: Guide to Mathematics II
Keywords: mathematic, geometry
Language of article: Czech