PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2023Volume: 2023
Číslo: 1-2Issue: 1-2
Vyšlo: 31. ledna 2024Published: Jan 31st, 2024
Tvarůžková, Karolína . Recenze: Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS . Paidagogos, [Aktualizováno: 2024-01-31], [Citováno: 2024-06-13], 2023, 1-2, #9. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2023/1-2/article.php?id=9>

#9

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS

Review:Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS

Karolína  Tvarůžková

Autorka knihy Věra Petlanová Zychová, která se téměř dvacet let pohybuje v sociálních službách, aktuálně působí jako poradkyně a lektorka v organizaci Freya, z s. Její cílovou skupinu tvoří především osoby s poruchou autistického spektra (dále jen PAS). Taktéž se podílí na tvorbě edukačních pomůcek a materiálů týkající se tématu sexuální výchovy a osvěty. Její poznatky a praktické pomůcky uceleně zaznamenává do této publikace.

Kniha je dělena do 14 kapitol, přičemž každá z nich je neméně podstatná. Témata na sebe navazují, a tak tvoří čtivý, srozumitelný celek s linkou, která je na začátku jasně definována. Na místo úvodního slova autorky se setkáváme s osobním rozhovorem mladého muže s PAS, který zdůrazňuje potřebu podpory v oblasti sexuality a vztahů. Nejen z řad rodičů a blízkých osob, ale také pedagogů a sociálních pracovníků. S požadavkem vytvoření funkčního systému podpory.

V prvních kapitolách autorka sjednocuje různorodost definic a možností chápání sexuality. Taktéž seznamuje čtenáře s vývojem a projevy sexuality společně s obecným pohledem na sexualitu lidí s PAS. Dalších kapitolách se zabývá pohledem rodičů, zaměstnanců sociálních služeb a pedagogů na téma sexuality. Pojmenovává obavy, které mohou nastat ve výše zmíněných skupinách společně s možnostmi, jak jim v praxi účelně ale citlivě čelit.

Navazující kapitoly uvádí čtenáře do sexuální výchovy a osvěty. Autorka vymezuje podstatná témata, která pod pojem sexualita řadí. Neinklinuje tolik k sexuálně přenosným nemocem, bezpečnému pohlavnímu styku či péči o tělo, jak bývá zvykem, ale vyzdvihuje taktéž důležitá témata intimity, doteků, menstruace, nebo žárlivosti, nevěry a hádek.

Poslední kapitoly se věnují převážně uplatnění poznatků v praxi. Seznamují s vizualizací a metodami práce vhodné při podpoře a rozvoji osob s PAS. Taktéž se zaměřují na komplikovanější témata spojená s osobami s PAS a těžkým mentálním znevýhodněním. Nemalá část je věnována problematickým situacím, jejich možnostmi řešení a kazuistikám společně s odkazem na návazné informace.

Autorka zdárně nachází rovnováhu mezi teoretickými poznatky a žitou praxí, jenž uvádí prostřednictvím výpovědí nejen osob s PAS, ale také pečujících osob či pracovnic a pracovníků, kteří s touto klientelou pracují a tvoří tak ucelený systém. Kniha obsahuje celistvý soubor informací a praktických návodů, vizuálních pomůcek a technik pro podporu a rozvoj sexuality nejen osob s PAS.

Publikace je přínosná především pro speciální pedagogy, rodiče a pečující osoby, sociální pracovníky a pedagogy, ale i studenty a další, kteří mají zájem nahlédnout do různorodosti vnímání sexuality nejen osob s PAS.

Literatura

[1] PETLANOVÁ ZYCHOVÁ, Věra.  Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS. Praha: Pasparta, 2022. ISBN 978-80-88429-34-0. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Karolína  Tvarůžková

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40  Olomouc

Česká republika

karolina.tvaruzkova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content