PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2023Volume: 2023
Číslo: 1-2Issue: 1-2
Vyšlo: 31. ledna 2024Published: Jan 31st, 2024
Fojtíková Roubalová, Marcela. Recenze: Montessori: tajuplné dětství . Paidagogos, [Aktualizováno: 2024-01-31], [Citováno: 2024-06-13], 2023, 1-2, #10. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2023/1-2/article.php?id=10>

#10

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Montessori: tajuplné dětství

Review: Montessori: tajuplné dětství

Marcela Fojtíková Roubalová

Nové vydání jedné ze základních knih italské pedagožky Marie Montessori nepřináší na jednu stranu nic nového, protože se jedná o starší překlad, vydaný u nás již v roce 1998, z jiného pohledu jde o velmi dobrý počin, kdy knihy o této pedagogické metodě začaly postupně vycházet v nakladatelství Portál v ucelené řadě.

Kniha je rozdělena do tří částí, a kde se postupně zabývá malým dítětem a jeho specifiky z různých úhlů pohledu. První část je zaměřena na vývoj dítěte ve vztahu k němu samotnému zejména fyzickému vývoji. Její časté příklady z biologie pomáhají porozumění a usnadňují četbu. Ve druhé části se autorka zaměřuje na jeho výchovu a vzdělávání v okolním prostředí. Připravené prostředí s ohledem na potřeby dítěte považuje Montessori za jeden ze stěžejních faktorů pro harmonický vývoj dítěte. Ve třetí části se zabývá vztahem mezi dítětem a dospělým.

I když se kniha zabývá primárně dítětem po narození a ve velmi raném věku, patří ke stěžejní literatuře v pochopení vývoje dítěte a jeho chování a jednání také ve starším věku. Pro rodiče i pedagogy je zde mnoho zajímavých informací podaných srozumitelnou formou a od teorie jsou průběžně přechody k praxi.

Propojení poznatků z pedagogiky, psychologie, antropologie, biologie a medicíny dává spisům Montessori patřičnou hloubku a rozhled, který právě ukazuje dítě v jeho komplexnosti. Citlivý jazyk Montessori (a překladatele) podtrhuje velkou úctu, lásku a respekt Montessori k dítěti a pokoru se kterou přistupovala k jeho vývoji.

Nové vydání knihy přímo vybízí k hlubší revizi textu, aniž bych chtěla metodu Montessori zpochybňovat, přece jen již uplynula dlouhá doba od sepsání tohoto spisu a chceme-li, aby se tato metoda uplatňovala v pedagogické praxi, kde může přinést mnoho dobrého, je nutné sledovat aktuální vědecké poznatky v oblasti vývoje dítěte. Mnohé myšlenky Montessori jsou dodnes platné a aktuální, ale při četbě knihy může čtenář nabít dojmu, že se vědy zabývající se vývojem dítěte nikam neposunuly celé století.

I přesto se jedná o knihu, kterou lze stále doporučit téměř jako povinnou četbu pro všechny rodiče a vychovatele.

Literatura

[1] MONTESSORI, Maria.  Montessori: tajuplné dětství. 3. vyd., v Portále první. Praha: Portál, 2023. ISBN 978-80-262-2024-4. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

marcela.fojtikova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content