PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2021Volume: 2021
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 31. ledna 2022Published: Jan 31th, 2022
. Anotace: Filozofia výchovy. Vybrané state . Paidagogos, [Aktualizováno: 2022-1-31], [Citováno: 2024-06-16], 2021, 1, #19. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2021/1/article.php?id=19>

#19

Zpět na obsah / Back to content

Anotace: Filozofia výchovy. Vybrané state

Anotace: Filozofia výchovy. Vybrané state

Vysokoškolská učebnica je systematickým príspevkom do špecifickej oblasti pedagogickej literatúry, akou je filozofia výchovy. Autor jej obsah didakticky sprístupnil študentom tak, aby ich sprevádzal v kurzoch filozofie výchovy. Je to dosiaľ jediná ucelená učebnica filozofie výchovy na Slovensku. Vnútorne sa člení na úvodnú definično-konceptuálnu časť, na časť pojednávajúcu o vzťahu medzi filozofiou a pedagogikou, na časť, v ktorej autor predstavuje a zdôvodňuje personalistickú koncepciu pedagogiky a napokon vo štvrtej časti autor predkladá a rozoberá pedagogické idey niektorých vybraných filozofických autorov (sv. Tomáša Akvinského, Emmanuela Mouniera, Jacquesa Maritaina, Luigiho Stefaniniho, Hannah Arendtovej, Ladislava Hanusa).

Literatura

[1] Rajský, A.  Filozofia výchovy. Vybrané state. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021. ISBN 978-80-568-0407-0. 

Zpět na obsah / Back to content