PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2021Volume: 2021
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 31. ledna 2022Published: Jan 31th, 2022
. Anotace: Prosociálne morálne uvažovanie. Prirodzený vývin a intencionálny rozvoj . Paidagogos, [Aktualizováno: 2022-1-31], [Citováno: 2024-04-23], 2021, 1, #18. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2021/1/article.php?id=18>

#18

Zpět na obsah / Back to content

Anotace: Prosociálne morálne uvažovanie. Prirodzený vývin a intencionálny rozvoj

Anotace: Prosociálne morálne uvažovanie. Prirodzený vývin a intencionálny rozvoj

Autor poskytuje čitateľom fundovanú analýzu prosociálneho morálneho usudzovania a predstavuje postupy a výsledky longitudinálneho výskumu, zameraného na kvalitu morálneho uvažovania, na jeho štruktúru, na súvislosti medzi morálnym zdôvodňovaním a prosociálnym konaním, na koreláciu vzťahu žiakov k predmetu etická výchova a kvalitou ich morálneho uvažovania a na súvis medzi vyučovacím štýlom učiteľa a rozvojom prosociálneho morálneho uvažovania žiakov. Publikácia ponúka inovatívne prístupy výučby, ktoré je možné prakticky uplatniť nielen na hodinách etickej výchovy.

Literatura

[1] Brestovanský, M.  Prosociálne morálne uvažovanie. Prirodzený vývin a intencionálny rozvoj. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020. ISBN 978-80-568-0277-9 . 

Zpět na obsah / Back to content