PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2020Volume: 2020
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 29. prosince 2021Published: Dec 29th, 2021
. Anotace: Education and "Pädagogik". Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern and South-Eastern Europe) . Paidagogos, [Aktualizováno: 2020-12-21], [Citováno: 2024-04-23], 2020, 2, #20. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/2/article.php?id=20>

#20

Zpět na obsah / Back to content

Anotace: Education and "Pädagogik". Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern and South-Eastern Europe)

Anotace: Education and "Pädagogik". Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern and South-Eastern Europe)

Kolektívna publikácia zahŕňa štúdie 26 autorov z 12 krajín a jej ambíciou je analyzovať filozofické a historické pozadie súčasného kontinentálneho pedagogického myslenia, v optike ostatných transformácií pedagogiky ako vedy. Voľba nemeckého pôvodného variantu pedagogiky ako Pädagogik v názve a texte publikácie (v kontraste s anglickým termínom pedagogy) bola pozitívne akceptovaná medzi autormi i čitateľmi z vedeckej obce v medzinárodnom meradle. Tento úmyselný terminologický posun vyjadruje dôraz na pôvodné (nemeckojazyčné) vymedzenie pedagogiky a odkazuje na nevyhnutnosť filozofickej reflexie pri obhajobe epistemologickej autonómie pedagogiky v konfrontácii s inými spoločenskými vedami a nevedeckými záujmami, ktoré do pedagogickej vedy ingerujú. Publikácia bola verejne prezentovaná 14.11.2019 v Miláne, na konferencii na Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Pedagogia, s vystúpeniami recenzentov a s rozsiahlou diskusiou.

Literatura

[1] Kudláčová, B. - Rajský, A. (eds.)  Education and "Pädagogik". Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern and South-Eastern Europe). Berlin: Peter Lang, Bratislava: Veda, 2019. ISBN 978-3-631-77511-0, 978-80-224-1717-4. 

Zpět na obsah / Back to content