PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2020Volume: 2020
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 29. prosince 2021Published: Dec 29th, 2021
. Anotace: Hodnoty, vzťahy a škola . Paidagogos, [Aktualizováno: 2020-12-21], [Citováno: 2024-07-14], 2020, 2, #19. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/2/article.php?id=19>

#19

Zpět na obsah / Back to content

Anotace: Hodnoty, vzťahy a škola

Anotace: Hodnoty, vzťahy a škola

Dielo sa venuje dvom oblastiam, ktoré predstavuje vedecko-výskumne i prakticko-pedagogicky: oblasti morálnej výchovy (a v rámci nej predovšetkým školskému predmetu etická výchova) a oblasti transformácie kultúry školy. Toto spájanie oboch oblastí je v publikácii prirodzené, logicky previazané a teoreticky i empiricky podložené. Vedecká monografia odkazuje na najnovšie svetové i domáce výskumy a teoretické diskurzy týkajúce sa eticko-morálnej výchovy a školskej kultúry. Text je inšpirujúci nielen pre akademikov a výskumníkov, ale aj pre priamych aktérov zo školskej praxe.

Literatura

[1] Brestovanský, M.  Hodnoty, vzťahy a škola. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019. ISBN 978-80-568-0143-7 . 

Zpět na obsah / Back to content