PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2019Volume: 2019
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 21. května 2019Published: May 21st, 2019
Pospíšil, Jiří. Editorial. Paidagogos, [Aktualizováno: 2018-11-01], [Citováno: 2024-03-03], 2019, 1, #1. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2019/1/article.php?id=1>

#1

Zpět na obsah / Back to content

Editorial

Jiří Pospíšil

Vážené čtenářky a čtenáři,

poprvé v roce 2019 Vás vítám u čísla časopisu Paidagogos. Jak jsme avizovali v minulém čísle, časopis vychází v pozměněném harmonogramu, kdy první číslo v roce bude vždy připraveno v květnu a druhé číslo v listopadu.

Aktuální vydání přináší řadu zajímavých článků a podnětů, počínaje analýzou autonomie učení Michala Černého, která klade zajímavé otázkly na rozhraní pedagogiky a andragogiky, přes zamyšlení Milana Mašáta nad implementací problematiky šoa do literární výchovy a Radomila Nováka nad rolí interdisciplinarity na příkladu českého jazyka a literatury ve školních vzdělávacích programech základních škol na Ostravsku a Opavsku. Články uzavírá pedagogická analýza Marcely Fojtíkové Roubalové a Lukáše Dořičáka, která se zabývá sérií příběhů pro mládež Zakázaná zóna a jejím dopadem na dochovní život mladých lidí.

Věřím, že si z pestré nabídky tohoto čísla vyberete a přeji Vám všem příjemné chvíle strávené u našeho časopisu.

Dear readers,

for the first time in 2019 I would like to invite you to read the issue of Paidagogos journal. As we announced in the last issue the journal will be published in modified time schedule when the first issue of the year will be ready on May and the second on November.

This issue brings a lot of interesting papers and stimulus. Let's begin with the analysis of learning authonomy by Michal Černý, which is bringing interesting questions on the edge between pedagogy and andragogy. The second paper is a Milan Mašát`s reflection of the šoa phenomenon in literature education at the schools. Also the third article written by Radomil Novák concerns about literature but in this case especially with the focusing on interdiciplinarity in the literature and Czech language education. The section of articles is closed with the analysis of story series Forbidden Doors. The authors, Marcela Fojtíková Roubalová and Lukáš Dořičák, discuss about the impact of this serie escpecially on the spiritual life of young people for who is the story written for.

I believe you will choose your best from the offer of this issue and I wish you a pleasant whiles spent with reading of our journal.

Zpět na obsah / Back to content