PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2017Volume: 2017
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 1. srpna 2017Published: August 1st, 2017
. Anotace: Psychický vývoj dítěte a výchova: jak porozumět socializačním obtížím. Paidagogos, [Aktualizováno: 2017-08-1], [Citováno: 2024-05-18], 2017, 1, #11. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2017/1/article.php?id=11>

#11

Zpět na obsah / Back to content

Anotace: Psychický vývoj dítěte a výchova: jak porozumět socializačním obtížím

Anotation: Psychický vývoj dítěte a výchova: jak porozumět socializačním obtížím

Doc. Jedlička ve své knize spojuje různé pohledy problematiku psychického vývoje dítěte a dospívajícího. Snaží o co nejkomplexnější pohled na dítě a jeho vývoj s přihlédnutím ke všem významným teoriím posledních dvou století. Čtivou formou je zde nabídnut fundovaný pohled na psychický vývoj dítěte, jeho sebepojetí, sociální zařazení a schopnost vyrovnat se s překážkami. Ucelený pohled publikace jistě obohatí nejednoho pedagoga.

Literatura

[1] JEDLIČKA, Richard.  Psychický vývoj dítěte a výchova: jak porozumět socializačním obtížím. Praha: Grada, 2017. 280 s. ISBN 978-80-271-0096-5. 

Kontaktní informace / Contact information

Zpět na obsah / Back to content