PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2014Volume: 2014
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 31.prosince 2014Published: December 31st, 2014
Pospíšil, Jiří. Editorial. Paidagogos, [Aktualizováno: 2014-12-31], [Citováno: 2024-07-14], 2014, 2, #1. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2014/2/article.php?id=1>

#1

Zpět na obsah / Back to content

Editorial

Jiří Pospíšil

Vážené čtenářky a čtenáři,

jelikož další půlrok uběhl jako voda, přinášíme Vám opět nové číslo časopisu Paidagogos, druhé v roce 2014. Uplynulý půlrok se nesl ve znamení napjatého očekávání, zda bude náš časopis opětovně zařazen na seznam recenzovaných periodik, jejichž články jsou relevantní pro započítávání bodů do databáze RIV. S radostí Vám můžeme sdělit dobrou zprávu, že naše snaha o navrácení časopisu mezi uznávaná periodika nevyzněla naprázdno a od roku 2015 jsou námi publikované příspěvky opětovně zařazovány mezi hodnocené výsledky vědy a výzkumu.

Chtěl bych poděkovat všem čtenářům i autorům, kteří i přes něpřízeň státních orgánů zůstali našemu časopisu věrni a vytrvali s námi i v období nespravedlivého vyřazení a očekávání změny. Snad bude tato zkouška pro náš časopis přínosná. Jménem redakce Vám mohu přislíbit, že v brzké době podnikneme kroky vedoucí k zařazení časopisu do světových databází, abychom nebyli tolik závislí na výkyvech vyplývajících z nestability českého prostředí ve vědě a výzkumu. Snad se nám naše úsilí podaří a získáme větší dosah (a v důsledku toho i citovatelnost) našeho časopisu.

Vážené čtenářky a čtenáři, přeji Vám příjemné pročítání pestré palety článků publikovaných v tomto čísle a těším se na další setkávání nad naším časopisem v roce 2015 a letech následujících.

Zpět na obsah / Back to content