PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2014Volume: 2014
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 21.července 2014Published: July 21st, 2014
Pospíšil, Jiří. Editorial. Paidagogos, [Aktualizováno: 2014-07-21], [Citováno: 2024-04-23], 2014, 1, #1. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2014/1/article.php?id=1>

#1

Zpět na obsah / Back to content

Editorial

Jiří Pospíšil

Vážené čtenářky a čtenáři,

dovolte mi, abych Vás opět uvítal u četby nového čísla časopisu Paidagogos. Nový ročník publikování našeho časopisu jsme bohužel započali nepříjemným zjištěním, že časopis Paidagogos nebyl pro rok 2014 zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vvydávaných v České republice. Podobně jako řadu jiných vydavatelů nás rovněž toto zjištění šokovalo, neboť jsme splnili všechny podmínky zařazení na seznam. Způsob hodnocení časopisů, který nám byl v odpovědi na náš dotaz o nezařazení na seznamu sdělen, byl podle našeho názoru natolik nekonkrétní a subjektivní, že jej lze jen těžko přijmout. Již vůbec se nedá předvídat, jak dopadne hodnocení časopisu pro rok 2015, nicméně všem autorům můžeme přislíbit, že se o zařazení na seznam budeme opětovně pokoušet.

Chtěli bychom v úvodním čísle poděkovat všem autorům, kteří zůstali našemu časopisu věrní a publikují u nás navzdory nezařazení na seznam. Pevně věříme, že se nám podaří současný stav zvrátit, aby časopis zůstal zajímavým publikačním prostorem jak pro zahraniční, tak především pro české autory a autorky.

Zpět na obsah / Back to content