PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2013Volume: 2013
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 31. prosince 2013Published: December 31st, 2013
Pospíšil, Jiří. Editorial. Paidagogos, [Aktualizováno: 2013-12-31], [Citováno: 2024-07-14], 2013, 2, #1. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2013/2/article.php?id=1>

#1

Zpět na obsah / Back to content

Editorial

Jiří Pospíšil

Vážené čtenářky a čtenáři,

dovolte mi, abych Vás opět uvítal u četby nového čísla časopisu Paidagogos. K naší nemalé radosti je i toto číslo důkazem rostoucího zájmu autorů publikovat v našem časopise a v oblasti pedagoogických či pedagogice blízkých věd a stejně jako tomu bylo v předchozích číslech, i v těchto obsahuje pestrou směsici nejrůznějších témat.

Ze všech okruhů zájmu našich autorů však v tomto čísle přece jen jedno vystupuje do popředí. Tímto tématem prostupujícím celé číslo je spiritualita ve vzdělávání. Protože nebylo a nadále není naším záměrem vydávat monotematická čísla, je téma spitrituality protkáno jinými, více či méně praktickými studiemi věnovanými rozličným problémům počínaje filosofií výchovy a její inspirací u J. A. Komenského (J. Hábl), přes výchovu k hodnotám (L. Bartůšková), komunitní vzdělávání (L. Smékalová) až po témata speciální pedagogiky (Y. Pen a kol., J. Vítová a kol.).

Právě vydávané číslo časopisu není jen zvláštním souhrnem zajímavých témat, jak tomu bývá i u ostatních čísel, ale je zároven držitelem pozoruhodného rekordu co do rozsahu, neboť v souhrnu představuje toto číslo více než 500 normostran odborných textů.

Nezbývá mi, než abych Vám jako obvykle na tmto místě popřál, aby se pro Vás nové číslo časopisu stalo inspirací pro Vaši práci a námětem pro další bádání na téměř nekonečném obzoru výchovy a vzdělávání.

Zpět na obsah / Back to content