PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2020Volume: 2020
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 25. listopadu 2020Published: Nov 25th, 2020
Bílek , Martin . Informace o projektu: Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě . Paidagogos, [Aktualizováno: 2020-11-21], [Citováno: 2024-07-14], 2020, 1, #21. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/1/article.php?id=21>

#21

Zpět na obsah / Back to content

Informace o projektu: Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě

Project report: Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě

Martin  Bílek

S koncem roku 2019 byl úspěšně ukončen projekt OP VVV "CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence", který zaměřil svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství praxe a akčního výzkumu ověřil účinné metodické přístupy, podpořil sdílení zkušeností mezi učiteli z praxe a akademickými pracovníky z VŠ, pojmenoval hladiny klíčových kompetencí a identifikoval bariéry bránící zavádění metodik do škol. Velké množství připravených analýz, metodik a dalších materiálů pro učitele a další pedagogické pracovníky je volně dostupných na Webu projektu www.lipka.cz/civis v sekci Výstupy.

Kontaktní informace / Contact information

prof. PhDr. Martin  Bílek , PhD.

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Magdalény Rettigové 4

116 39 Praha 1

Česká republika

martin.bilek@pedf.cuni.cz

Zpět na obsah / Back to content