PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2019Volume: 2019
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 21. prosince 2019Published: December 21st, 2019
Pospíšil, Jiří. Editorial. Paidagogos, [Aktualizováno: 2019-12-21], [Citováno: 2024-05-18], 2019, 2, #1. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2019/2/article.php?id=1>

#1

Zpět na obsah / Back to content

Editorial

Jiří Pospíšil

Vážené čtenářky a čtenáři,

opět Vás vítám tentokrát u druhého čísla časopisu Paidagogos v roce 2019. Tento rok se pro náš časopis nesl ve znamení testování nového harmonogramu vydávání, který se nám bohužel nepodařilo zcela dodržet. Přípravu čísla ovlivňuje řada faktorů, nicméně nejvýznamnějším z nich je stále naše komunikace s autory a recenzenty při přípravě článků. Tento proces se ze strany redakce dá ovlivnit jen málo, zejména vezmeme-li v potaz, že recenzenti pracují pro časopis zdarma a nejsou k termínům vázáni jinak než svou dobrou vůlí. Chceme jim především poděkovat za jejich ochotu a pečlivost, se kterou se věnují analýze článků a které vedou ke zkvalitňování časopisu.

Naše zkušenost s vydáváním časopisu nás proto přivedla na myšlenku změnit harmonogram vydávání časopisu ještě důrazněji a opustit koncept jednotlivých vydávaných čísel. Podobně jako jiná elektronická periodika tak chceme vyzkoušet systém průběžného vydávání článků, kdy jedno roční číslo bude otevřeno po celý kalendářní rok. S touto změnou také upustíme od úvodního editorialu čísla a bude nahrazen krátkým redakčním uzavřením ročníku. Protože změna periodicity časopisu i změna v tvorbě čísla s sebou přinášejí i řadu technických úprav, očekáváme zahájení publikací článků přibližně v období června až července. Autory ovšem zveme k zasílání článků co nejdříve, aby bylo možné zvládnout recenzní řízení v co nejkratším čase.

Dear readers,

welcome again reading Paidagogos, this time the second issue in 2019. This year was marked by testing of new publishing harmonogram which, as we must confess, was not fully respected. Preparation of the issue is influenced by many factors but mostly by one of them - our communication with authors and reviewers in the process of paper finalization. This process can be made faster by redaction only by little especially we consider the fact the reviewers are working for free and are not bounded by terms based on contract. Their work depends on their good will and we very appreciate what they do for the journal. We absolutelly don't want to reproach them anything and much more would like to thank them for their careful analytic work leading to better published papers.

Our experience with publishing Paidagogos brought us the idea of change the publishing harmonogram more radically and give up publishing separate issues. We would try to issue one journal volume per year which will be open for papers issued immediatelly when the review process will be finished. The editorial will be added at the end of year as a volume closure. The change of periodicity and continuous volume issuing brings also technical changes and we have to do many changes in publishing technology. Thats why the first papers of next year would be ready to be published on June or July 2020. We kindly welcome authors to send papers for next volume as we want have couple of papers for start of new publishing tradition.

Zpět na obsah / Back to content