PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2018Volume: 2018
Číslo: 1-2Issue: 1-2
Vyšlo: 1. listopadu 2018Published: November 1st, 2018
Fojtíková Roubalová, Marcela. Recenze: Osobnostní a sociální rozvoj, aneb, Strom, mozaika a vzducholoď. Paidagogos, [Aktualizováno: 2018-11-01], [Citováno: 2024-06-13], 2018, 1-2, #8. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2018/1-2/article.php?id=8>

#8

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Osobnostní a sociální rozvoj, aneb, Strom, mozaika a vzducholoď

Review: Osobnostní a sociální rozvoj, aneb, Strom, mozaika a vzducholoď

Marcela Fojtíková Roubalová

Předkládaná publikace nabízí zajímavou sondu do problematiky osobnostně-sociální přípravy, jak ji autor aplikuje na katedře, kde působí. Publikaci rozděluje do 5 kapitol, které na sebe logicky navazují.

Nejprve seznamuje se svoji cestou k OSP a jejím pojetím na katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Nabízí pohled na smysluplnost tohoto předmětu v přípravě budoucích pedagogických pracovníků a také pro osobnostní rozvoj studentů samotných.

Podrobněji svou vizi představuje na metaforách, které se dostaly i do názvu publikace – strom, mozaika a vzducholoď. V těchto metaforách jsou také pomocí příběhů vyjádřeny podstatné myšlenky a podněty k přemýšlení jak k OSP přistupovat, co od ní očekávat, kde jsou její limity a hranice a kde jsou její silné stránky.

Není zde snaha vytvořit publikaci „kuchařkového“ typu, kterou by si mohl kdokoli vzít a ihned podle ní postavit svoji lekci osobnostně sociální výchovy apod. Pátá kapitola sice nabízí přehled, jak reálně osobnostně-sociální příprava v jednotlivých semestrech v autorově pojetí vypadá, ale stále je zde dostatek nezbytného prostoru pro vlastní invenci a zohlednění specifik dané skupiny.

V celé publikaci je patrný akcent na přípravu osobnosti vedoucího, jehož osobnostní zralost je prvním předpokladem dobrého vedení ostatních. Velmi pozitivně v publikaci vyznívá i seznam nešvarů, kterých se mohou lektoři při práci se skupinou dopustit, případně čeho by se měli vyvarovat.

Svou koncepci podává jako soubor námětů k zamyšlení i realizaci. Z textu je patrná autorova znalost problematiky, zkušenosti se zážitkovou pedagogikou, psychologií a praktickým vedením seminářů osobnostního rozvoje.

Publikace nabízí nejen teoretické uvedení do problematiky, ale také praktické rady. Za každou kapitolou je seznam literatury k dané problematice, ve které může čtenář najít spoustu dalších námětů pro studium a praxi.

Publikaci bych doporučila všem pedagogům, studentům pedagogických oborů a zejména všem vedoucím dětských letních táborů.

Literatura

[1] SOJÁK, Petr.  Osobnostní a sociální rozvoj, aneb, Strom, mozaika a vzducholoď.. Praha: Grada, 2017. 205 s. ISBN 978-80-271-0342-3. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.

Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Česká republika

marcela.fojtikova@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content