PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2018Volume: 2018
Číslo: 1-2Issue: 1-2
Vyšlo: 1. listopadu 2018Published: November 1st, 2018
Pospíšil, Jiří. Editorial. Paidagogos, [Aktualizováno: 2018-11-01], [Citováno: 2024-06-13], 2018, 1-2, #1. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2018/1-2/article.php?id=1>

#1

Zpět na obsah / Back to content

Editorial

Jiří Pospíšil

Vážené čtenářky a čtenáři,

po delší odmlce Vás opět vítám u nového čísla časopisu Paidagogos. Tentokrát se jedná o poněkud zvláštní dvojčíslo, protože jsme se v redakci časopisu rozhodli k úpravě harmonogramu vydávání našeho časopisu. Stále bude vycházet dvakrát ročně, nicméně změní se termíny v nichž bude vydáván. Měsícem vydání prvního čísla roku bude květen a druhého čísla listopad. V letošním roce, kdy jsme tuto změnu připravovali, jsme proto přistoupili k vydání dvojčísla v termínu, kdy bude pravidelně vycházet druhé číslo ročníku. Ke změně harmonogramu jsme přistoupili z několika důvodů, přičemž hlavním důvodem bylo přizpůsobení potřebám autorů článků, kteří obvykle svou publikační činnost vykazují ke konci roku a potřebují, aby jejich texty byly včas publikovány.

Milé čtenářky a čtenáři, doufáme, že námi navrhovaná změna bude z Vaší strany přijata pozitivně a našim autorům ubude nepříjemný stres.

Přeji Vám všem příjemné chvíle strávené u našeho časopisu.

Dear readers,

after longer pause I would like to welcome you at a new issue of Paidagogos journal. At this time it is quite special double issue because of some changes in harmonogram of issuing made on the decision of redaction. Paidagogos will be still issued two times per year however, the dates of issuing will be moved. First issue of the year will come on May and the second on November. In this year when we started this change we grouped both issues in one double, issued on date when the second issue of the year will be regularly delivered. The change of harmonogram has been made by many reasons but one is main. We wanted to make the dates of issue more suitable for authors who usually need their papers to be published before end of the year.

Dear readers, we hope the change of dates will be accepted by you positively and our authors shall have less inconvenient stress in the future.

I wish you a pleasant whiles spent with reading of our journal.

Zpět na obsah / Back to content