PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2017Volume: 2017
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 1. ledna 2018Published: Januar 1st, 2018
Pospíšil, Jiří. Editorial. Paidagogos, [Aktualizováno: 2018-01-01], [Citováno: 2024-07-14], 2017, 2, #1. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2017/2/article.php?id=1>

#1

Zpět na obsah / Back to content

Editorial

Jiří Pospíšil

Vážené čtenářky a čtenáři,

vítejte u druhého čísla časopisu Paidagogos v roce 2017. Témata, která v něm převažují, bychom mohli označit za literárně výchovná, s odbočkou k sociální pedagogice, dějinám pedagogiky v době vzniku samostatného Československa a analýze vztahu studentů středních škol ke vzdělání. Za pozornost stojí zejména článek Jitky Lorenzové přinášející pro českého čtenáře nový pohled na sociální pedagogiku v iberoamerickém regionu. Stejně tak je třeba vyzvednout zejména pro rodiče aktuální studii o úpravách literárních textů 19. století, zde na příkladu Babičky Boženy Němcové, vzhledem k porozumění textu žáky 2. stupně základních škol.

Milé čenářky a čtenáři, děkuji Vám za zájem, který věnujete našemu časopisu, a přeji Vám i tentokrát příjemné a poučné čtení.

Dear readers,

welcome to the second issue of Paidagogos journal in 2017. Many topics discussed in this issue we could summarize under the literary education except of course some branches concerning on social pedagogy, history of education in the period of establishing independent Czechoslovakia and analysis of attitudes of high school students to education. Expecially remarkable is the paper by Jitka Lorenzová which deals with the social pedagogy in the context of iberoamerican region. In the same way it is needed to emphasize the study about contemporary text changes made in czech 19th century famous and highly influential work Babička (Grandma) by Božena Němcová and their relation to the text understanding by nowadays pupils at secondary schools.

I wish to thank you again, dear readers, for stable interest about our journal and I wish you pleasant and informative reading.

Zpět na obsah / Back to content