PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2016Volume: 2016
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 17. ledna 2017Published: January 17th, 2017
. Anotace: Vady řeči u dětí. Paidagogos, [Aktualizováno: 2017-01-17], [Citováno: 2024-04-23], 2016, 2, #19. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2016/2/article.php?id=19>

#19

Zpět na obsah / Back to content

Anotace: Vady řeči u dětí

Anotation: Vady řeči u dětí

Autorka se v úvodu zmiňuje o tom, že v poslední době je možné pozorovat nárůst poruch mluveného projevu u dětí. Cílem publikace je tak dle autorky poskytnou pracovníkům ve zdravotnictví, školství, sociálních zařízeních a také rodičům nejdůležitější informace o poruchách dětské řeči z pohledu klinické psychologie. Publikace je rozdělena na dvě hlavní části. První část je tvořena teoretickým vymezením, které souvisí s narušenou komunikační schopností. Čtenář zde získá základní informace o tom, co to je řeč, jazyk, jak se řeč vyvíjí a jaké poruchy v dětské řeči se mohou objevit. Dále jsou zde uvedeny základní informace o prevenci poruch řeči a o tom, jak probíhá vyšetření poruch řeči. Druhá část je tvořena praktickými aktivitami, které mohou podporovat zdravý vývoj řeči. Aktivity jsou rozděleny dle věku dětí. Především pro rodiče a pedagogy bude přínosná ta část, kde jsou uvedena jednotná měřítka vývoje. Zde čtenář najde přehledné informace o tom, co by mělo dítě v určitém věkovém období v komunikaci zvládat.

Kniha je vhodnou pomůckou především pro ty, kteří nemají logopedické vzdělání, ale setkávají se s dětmi s narušenou komunikační schopností.

Literatura

[1] Kejklíčková, I.  Vady řeči u dětí. Praha: Grada, 2016. 222 s. ISBN 978-80-247-3941-0. 

Kontaktní informace / Contact information

Zpět na obsah / Back to content