PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2016Volume: 2016
Číslo: 2Issue: 2
Vyšlo: 17. ledna 2017Published: January 17th, 2017
Pospíšil, Jiří. Editorial. Paidagogos, [Aktualizováno: 2017-01-17], [Citováno: 2024-04-23], 2016, 2, #1. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2016/2/article.php?id=1>

#1

Zpět na obsah / Back to content

Editorial

Jiří Pospíšil

Vážené čtenářky a čtenáři,

dovolte mi, abych Vás opět po půl roce přivítal u dalšího čísla časopisu Paidagogos. Tentokrát se jedná o číslo poměrně obsáhlé, jež obsahuje dvanáct článků napříč spektrem pedagogických i souvisejících věd.

Redakci časopisu i celou redakční radu těší zájem autorů o publikaci v našem časopise, který narůstá nejen co do rozsahu a počtu publikovaných textů, ale také co do jejich kvality. Za růst kvality časopisu je potřeba poděkovat zejména členům redakční rady a recenzetům ochotným věnovat svůj čas článkům i vícekrát a společně s autory a autorkami dopracovávat texty ke stále kvalitnější podobě.

Milé čenářky a čtenáři, děkuji Vám za zájem, který trvale věnujete našemu časopisu, a přeji Vám i tentokrát příjemné a poučné čtení.

Dear readers,

let me welcome you again after half year at the current issue of Paidagogos journal.

The redaction of journal and whole editorial board is pleased with the interest concerning our journal which is growing up not only in the count and range of published papers but especially in the quality of the articles submitted for publication. For quality enhancing we need to thank especially the members of editorial board and reviewers who are willing to devote the articles multiple times and in the cooperation with authors making the texts in better scientific quality.

Last but not least I wish to thank you, dear readers, for stable interest about our journal and I wish you again pleasant and informative reading.

Zpět na obsah / Back to content