PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2016Volume: 2016
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 1.července 2016Published: July 1st, 2016
. Informace: Pozvánka - Mezinárodní konference Mládež a hodnoty 2016. Paidagogos, [Aktualizováno: 2016-07-01], [Citováno: 2024-07-14], 2016, 1, #14. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2016/1/article.php?id=14>

#14

Zpět na obsah / Back to content

Informace: Pozvánka - Mezinárodní konference Mládež a hodnoty 2016Information: Call for Papers - International conference Youth and Values 2016

Pozvánka / Call for Papers

Zpět na obsah / Back to content