PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2016Volume: 2016
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 1.července 2016Published: July 1st, 2016
. Anotace: Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami . Paidagogos, [Aktualizováno: 2016-07-01], [Citováno: 2024-07-14], 2016, 1, #13. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2016/1/article.php?id=13>

#13

Zpět na obsah / Back to content

Anotace: Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Annotation: Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Publikace pojednává o modelu náboženské výchovy dětí, Katechezi Dobrého pastýře a jejím využití u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento model katecheze vychází z pedagogických principů M. Montessori, umožňuje individuální přístup k dětem a respektování jejich odlišností a výjimečností. V monografii jsou uvedeny základní informace o katechezi jako takové a o Katechezi Dobrého pastýře. Dále jsou pak uvedeny základní informace o jednotlivých speciálních vzdělávacích potřebách. Na konkrétní kazuistice je pak ukázáno, jak Katecheze Dobrého pastýře může fungovat v praxi.

Literatura

[1] Potměšilová, P.  - Fojtíková Roubalová, M. - Dřímal, L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami . Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. 86 s. ISBN 978-80-244-4882-4. 

Zpět na obsah / Back to content