PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2016Volume: 2016
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 1.července 2016Published: July 1st, 2016
. Anotace: Sociální pedagogika a její metody. Paidagogos, [Aktualizováno: 2016-07-01], [Citováno: 2024-07-14], 2016, 1, #12. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2016/1/article.php?id=12>

#12

Zpět na obsah / Back to content

Anotace: Sociální pedagogika a její metody

Annotation: Sociální pedagogika a její metody

Monografie se zabývá sociální pedagogikou a jejími metodami. Jejím cílem je na pozadí současného pojetí sociální pedagogiky identifikovat metody, které v praxi sociální pedagog používá. Nejdříve vymezuje roli metod ve výchovně-vzdělávacím procesu, poté v rámci krátkého exkurzu do historie předkládá kořeny metod u významných pedagogů. Dále se monografie věnuje stavu metod v sociální pedagogice v České republice a na Slovensku, zároveň zpracovává pojetí sociální pedagogiky a metod v Polsku, Německu, Velké Británii a také ve Skandinávii. Publikace prezentuje a analyzuje výsledky pilotáže realizované v roce 2015 mezi studenty oboru Sociální pedagogika na Cyrilometodějské teologické fakultě UP.

Literatura

[1] Sobková, P.  - Öbrink Hobzová, M. - Pospíšilová, H. a kol. Sociální pedagogika a její metody. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. 184 s. ISBN 978-80-244-4885-5. 

Zpět na obsah / Back to content