PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2015Volume: 2015
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 1.července 2015Published: July 1st, 2015
. Anotace: Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Paidagogos, [Aktualizováno: 2015-07-01], [Citováno: 2024-07-14], 2015, 1, #18. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2015/1/article.php?id=18>

#18

Zpět na obsah / Back to content

Anotace: Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy

Annotation: Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy

Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legitimizaci a didaktickou transformaci obsahů až k metodické strukturaci učebních procesů. Problémem českého školství je, že oborové didaktiky u nás nebyly po dlouhou dobu s náležitými nároky systematicky pěstovány. Přesto se rozvinuly do podoby relativně svébytných vědních disciplín, jak o tom svědčí tato kniha. Jejím cílem je podat pohled na vývoj a stav oborových didaktik v České republice a naznačit perspektivy jejich dalšího směřování.

Viz: https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/549

Literatura

[1] Stuchlíková, Iva.  - Janík, Tomáš a kol. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: MU, 2015. 480 s. ISBN 978-80-210-7769-0. 

Zpět na obsah / Back to content