PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2015Volume: 2015
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 1.července 2015Published: July 1st, 2015
Pospíšil, Jiří. Editorial. Paidagogos, [Aktualizováno: 2015-07-01], [Citováno: 2023-10-01], 2015, 1, #1. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2015/1/article.php?id=1>

#1

Zpět na obsah / Back to content

Editorial

Jiří Pospíšil

Vážené čtenářky a čtenáři,

dovolte mi, abych Vás přivítal u dalšího čísla časopisu Paidagogos, který v letošním roce oslaví patnácté výročí svého založení. Za dobu existence časopisu v něm byla vydána celá řada zajímavých a přínosných statí a jsme hrdí, že za dobu své existence si Paidagogos vysloužil své místo na slunci mezi pedagogickými časopisy vydávanými v České republice.

Dovolte mi, abych u příležitosti výročí časopisu poděkoval všem kolegyním a kolegům jak z redakce časopisu, tak z redakční rady a především všem důkladným recenzentům za jejich práci, bez níž by časopis nemohl existovat.

První číslo patnáctého ročníku nabízí vskutku pestrou paletu témat od hodnot současné mládeže až po speciálněpedagogické otázky pravidel vzdělávání dětí s postižením s případovou studií z Nigérie. Přeji Vám příjemné čtení a řadu inspirací pro Vaši práci.

Zpět na obsah / Back to content