PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2013Volume: 2013
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 15. července 2013Published: July 15th, 2013
Pospíšil, Jiří. Editorial. Paidagogos, [Aktualizováno: 2013-07-15], [Citováno: 2024-06-13], 2013, 1, #1. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2013/1/article.php?id=1>

#1

Zpět na obsah / Back to content

Editorial

Jiří Pospíšil

Vážené čtenářky a čtenáři,

úvodním číslem časopisu Paidagogos v roce 2013 vstupujeme již do třináctého ročníku jeho existence. Za tuto dlouhou dobu jsme již v našem časopise publikovali řadu studií a jsme potěšeni, že zájem odborníků o publikaci článku právě v tomto periodiku neustále roste. Díky širší paletě přispěvatelů můžeme také konstatovat, že se rozšiřuje i spektrum témat diskutovaných našich stránkách.

První číslo roku 2013 přináší pestrou nabídku témat od celoživotního vzdělávání (J. Kalenda) přes problematiku hodnot v pedagogice (G. Caltová Hepnarová a kol. a Š. Chudý s P. Neumeisterem), speciálně pedagogická a inkluzivní témata (P. Potměšilová, G. Chen) až po praktické informace o výzkumu zdraví školáků (P. Tavel a HBSC tým) a výsledky výzkumu v oblasti bezpečnosti na internetu (K. Kopecký a kol.). Přeji nám všem, aby informace a vědecké výsledky publikované v tomto čísle byly pro nás inspirativní. Rovněž bych rád vyzval odborníky z oblastí, jimž se v článcích věnujeme, aby neváhali s případnou odpovědí či doplněním k publikovaným článkům formou svých vlastních článků. Byli bychom rádi, kdyby se na stránkách časopisu odehrávala skutečně odborná diskuse a jednotlivá témata neupadala v zapomnění.

Na závěr editorialu mi dovolte technickou poznámku či spíše připomenutí k uváděnému číslování článků. Protože náš časopis vychází ve formě webové stránky a nikoliv pevné sazby ve formátu např. PDF, je jediným východiskem pro úvádění rozsahu počet normostran. V obsahu uváděné strany jsou proto rozsahy normostran čistého textu bez obrázků a grafů (texty v tabulkách jsou započítávány). Normostrana je počítána klasicky jako 60x30 úhozů, tedy 1800 znaků. Tvrdé zalomení strany bez ohledu na počet znaků je prováděno pouze za koncem článku. 1

Poznámky

1. Má-li tedy toto číslo časopisu 229 stran, znamená to, že obsahuje přibližně 412200 znaků čistého textu.

Zpět na obsah / Back to content